Om du är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning så har Institutionen för pedagogik och didaktik ett flertal utbildningsvägar för dig. Utbildning som erbjuds är bland annat; rektorsprogrammet, fortbildning för förskolechefer och fristående kurser i ledarskap.