Uppdragsutbildning

Vy över Frescati.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den grundläggande högskoleutbildningen som bygger på ett avtal mellan institutionen och en arbetsgivare och kan ge högskolepoäng. Uppdragsutbildning kan antingen ligga i linje med institutionernas befintliga utbud eller så går det att skräddarsy utbildningarna efter beställarens behov. Samtliga lärarprogramansvariga institutioner kan erbjuda uppdragsutbildning. Varje institution har sin specialistkompetens. Nedan kan du se vilka som är programansvariga institutioner och vart du kan vända dig om du har ett övergripande intresse.

Sektionen för uppdragssamordning

Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) har vid Stockholms universitet i uppdrag att samordna och initiera uppdrag och projekt främst inom skolverksamhet angående kompetensförsörjning, stöd för verksamhetsutveckling och forskning. I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan universitet och skolverksamhet i regionen.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har möjlighet att erbjuda ett brett utbud av uppdragsutbildningskurser. Institutionen kan även genomföra seminarier, föreläsningar, utvärderingar och forskningsuppdrag. Givetvis kan institutionen anpassa kurserna efter beställarens behov.

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har fått uppdrag att ge kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan" vid Stockholms universitet. Skolverket och Forum för levande historia arrangerar den tillsammans med Stockholms universitet och åtta andra lärosäten.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder studiedagar och kurser, fristående eller inom lärarlyftet, som generellt får fantastiskt höga betyg vid utvärderingar.

Institutionen för pedagogik och didaktik

Uppdragsutbildning är tänkt att vara en kompetensutbildning där du som arbetsgivare vill göra en speciell satsning på din personal eller där du som personal känner ett kompetensbehov.

Institutionen för språkdidaktik

Exempel på fortbildningsområden är bedömning, läs- och skrivutveckling, läsförståelse, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt, andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning och ämnesdidaktik för lärare i engelska och moderna språk.

Specialpedagogiska institutionen

Specialpedagogiska institutionens uppdragsutbildning utformas och ges inom alla områden där institutionens kompetens kan vara intressant och bidra till god utveckling och meningsfullt lärande i en rättvis undervisningsmiljö.