Utbildning och insatser

Förutom våra grundläggande utbildningar och forskarutbildningar erbjuds omfattande utbud av fristående kurser, sammansatta kurspaket samt en rad satsningar inom ramen för uppdrag från Skolverket och andra myndigheter. Relevanta föreläsningar och seminarieserier är också ett verktyg som ett stöd för skolutveckling.

Läs om hur uppdragsutbildning går till.

Vem vid Stockholms universitet kan jag vända mig till?

De flesta institutioner erbjuder kompetensutvecklande insatser. Om du vet vilken institution som kan möta ditt intresseområde, ta kontakt direkt med institutionen.

Samordning av uppdrag inom skolområdet/pedagogisk verksamhet

Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) har i uppdrag att samordna och initiera uppdrag och projekt främst inom skolverksamhet angående kompetensförsörjning, stöd för verksamhetsutveckling och forskning.

I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan universitet och skolverksamhet i regionen. Kontakta SUSa för information eller vidare samtal, e-post: susa@su.se