Deltagande förskolor och skolor

Deltagande förskolor och skolor

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.

Tillbaka till artikeln

FÖR AKTIVA ÖVNINGSSKOLOR

Länkar till forskning vid Stockholms universitet:

Inriktning mot matematik och naturvetenskap:
Forsking vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Inriktning mot humanvetenskap och samhällsvetenskap:
Forskning vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Inriktning mot barn och ungdom:
Forskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Inriktning mot språkdidaktik
Forskning vid Institutionen för språkdidaktik

Inriktning specialpedagogik
Forskning vid Specialpedagogiska institutionen

Inriktning pedagogik och didaktik
Forskning vid Institutionen för pedagogik och didaktik