Reportage/Nyheter/Film

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. Student
  6. Reportage/Nyheter/Film

Reportage/Nyheter/Film

Här kan du ta del av reportage och annat redaktionellt material kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Reportageidéer mottages tacksamt: karin.warvlin@su.se.

Ny fördjupad handledarutbildning med huvudmål skolutveckling

Från och med augusti i år så erbjuder universitetet, som först i Sverige, en fördjupad handledarutbildning med fokus på skolutveckling. Kursen heter "Fördjupningskurs: handledning i lärarprofessionen, 15 hp" och den går att söka till fram till dagen innan kursen startar den 28 augusti.

Sollentuna kommun inför nu ett nytt stipendium: Årets förskollärarstudent

Stipendiet, på 10 000 kronor, är aktuellt för den som har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning i Sollentuna kommun och som väljer ett uppsatsämne som är intressant för kommunen.

Aktuellt från övningsskoleprojektet, juni 2016

Under vårterminen har ytterligare 11 övningsskolor/-förskolor startat upp verksamheten med introduktioner på kommunnivå, skolledningsnivå och för all personal på respektive övningsskolor. Det är med en härlig positiv anda som alla har tagit sig an uppgiften. Totalt finns nu 22 stycken uppstartade övningsskolor/-förskolor i 11 kommuner.

Här är det det finsk-svenska mötesgänget samlat.

Två dagars finskt-svenskt erfarenhetsutbyte om övningsskolor

I början av april besökte personal från det finska övningsskoleförbundet och dess rektorsförbund sina motsvarande kollegor vid Stockholms universitet. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring övningsskolor samt att jobba vidare med att utveckla lärarstudent- och personalutbyten länderna emellan gällande den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Anne Bolmgren, rektor Trädgårdsstadsskolan.

”Jag tror verkligen på detta med övningsskolor”

Stockholms universitet öppnar upp för att utöka antalet övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning. Samtidigt släpps den tredje lägesrapporten om projektet. Den visar att samtliga involverade skolor vill fortsätta att arbeta som övningsskola. En av de som lyckats etablera sig är Trädgårdsstadsskolan i Tullinge.

Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer tre klar

Nu är den tredje lägesrapporten för Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor klar. Det är ett femårigt projekt som startades våren 2012 på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

Övningsskolenytt

Under hösten överlämnades den efterlängtade övningsskoleskylten till projektets skolor och förskolor. Den mottogs med glädje och ibland med "skål i bubbel".

Nyfiken delegation från Malmö på studiebesök hos övningsskolor

Det var en nyfiken och vetgirig fjorton man stark delegation från Malmö Stads skolförvaltning och Malmö högskola som besökte övningsskolor i Stockholm den 20-21 mars. Fem olika övningsskolor hann de med att besöka. Malmödelegationen ville ta del av erfarenheter och kunskap som dessa förskolor, skolor och gymnasier fått. Besöket var en förberedelse då Malmö Stad ansökt om att få delta i övningskoleprojektet.

Anna gjorde VFU i New Zeeland

Att göra VFU utomlands kan lärarstudenten Anna Furu varmt rekommendera. Under höstterminen 2013 var hon i Nya Zeeland och genomförde två veckors VFU vid två olika typer av skolor.

Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer två klar

Den andra lägesrapporten gällande Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor är nu klar.

Arbetet med VFU-portföljen

Under sin utbildningstid dokumenterar lärarstudenterna sina VFU-perioder i en digital portfölj, VFU-portföljen. På så sätt kan studenten över tid se sina förmågor och styra sin egen professionsutveckling. Sedan 2010 har Institutionen för språkdidaktik ansvar för att driva, administrera och samordna den här verksamheten.

Förmågan att undervisa och förmågan att använda svenska språket. Vad är relationen?

Aina Bigestans, doktorand på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, har i sitt avhandlingsprojekt närmare undersökt utländska lärares språk.

Handledarutbildning som gett mersmak

Malin Svensson jobbar som lärare för yngre åldrar på Gräsåkers förskola på Ekerö. I november avslutar hon en handledarutbildning vid Stockholms universitet som både hon och hennes kurskamrater är mycket nöjda med.

Stockholms universitets övningsskolor en förebild

Stockholms universitet var först med att starta så kallade övningsskolor. Nu vill regeringen införa övningsskolor vid samtliga lärosäten som utbildar lärare.

 

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube