Reportage och nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. Student
  6. Reportage och nyheter

Reportage/Nyheter

Här kan du ta del av reportage och annat redaktionellt material kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Reportageidéer mottages tacksamt: karin.warvlin@su.se.

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020.

VFU-klusteruppbyggnaden pågår för fullt

Under våren 2020 har universitetet tillsammans med fem kommuner startat upp nio kluster och fler är på gång till.

NY VFU-modell med VFU-kluster startar under 2019

Stockholms universitet kommer med start 2019 att gradvis gå över till en ny VFU-modell med VFU-kluster.

Ny organisation för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna

Under våren 2019 kommer en ny intern organisation för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna att implementeras.

Södertörns högskola besökte övningsskolor

Under en förmiddag i våras besökte Södertörns högskola tre av Stockholms universitets övningsskolor. Grupper med kurslärare, processledare, projektledare och kommunföreträdare besökte de olika skolverksamheterna.

Ny fördjupad handledarutbildning med huvudmål skolutveckling

Från och med augusti i år så erbjuder universitetet, som först i Sverige, en fördjupad handledarutbildning med fokus på skolutveckling. Kursen heter "Fördjupningskurs: handledning i lärarprofessionen, 15 hp" och den går att söka till fram till dagen innan kursen startar den 28 augusti.

Aktuellt från övningsskoleprojektet, juni 2016

Under vårterminen har ytterligare 11 övningsskolor/-förskolor startat upp verksamheten med introduktioner på kommunnivå, skolledningsnivå och för all personal på respektive övningsskolor. Det är med en härlig positiv anda som alla har tagit sig an uppgiften. Totalt finns nu 22 stycken uppstartade övningsskolor/-förskolor i 11 kommuner.

Här är det det finsk-svenska mötesgänget samlat.

Två dagars finskt-svenskt erfarenhetsutbyte om övningsskolor

I början av april besökte personal från det finska övningsskoleförbundet och dess rektorsförbund sina motsvarande kollegor vid Stockholms universitet. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring övningsskolor samt att jobba vidare med att utveckla lärarstudent- och personalutbyten länderna emellan gällande den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer tre klar

Nu är den tredje lägesrapporten för Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor klar. Det är ett femårigt projekt som startades våren 2012 på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

Övningsskolenytt

Under hösten överlämnades den efterlängtade övningsskoleskylten till projektets skolor och förskolor. Den mottogs med glädje och ibland med "skål i bubbel".

Nyfiken delegation från Malmö på studiebesök hos övningsskolor

Det var en nyfiken och vetgirig fjorton man stark delegation från Malmö Stads skolförvaltning och Malmö högskola som besökte övningsskolor i Stockholm den 20-21 mars. Fem olika övningsskolor hann de med att besöka. Malmödelegationen ville ta del av erfarenheter och kunskap som dessa förskolor, skolor och gymnasier fått. Besöket var en förberedelse då Malmö Stad ansökt om att få delta i övningskoleprojektet.

Anna gjorde VFU i New Zeeland

Att göra VFU utomlands kan lärarstudenten Anna Furu varmt rekommendera. Under höstterminen 2013 var hon i Nya Zeeland och genomförde två veckors VFU vid två olika typer av skolor.

Handledarutbildning som gett mersmak

Malin Svensson jobbar som lärare för yngre åldrar på Gräsåkers förskola på Ekerö. I november avslutar hon en handledarutbildning vid Stockholms universitet som både hon och hennes kurskamrater är mycket nöjda med.

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube