Student

Lärarstudent övar framför klassen under sin verksamhetsförlagda utbildning. Foto: Eva Dalin.

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020.

Lärarstudent och VFU-handledare i samtal. Foto: Eva Dalin.

Viktig information inför, under och efter dina VFU-kurser

Här har vi sammanfattat vad du bör tänka på eller kanske undrar över inför, under och efter du ska genomföra verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

A-Ö om VFU

I A-Ö-listan har vi samlat information gällande de viktigaste sakerna du kan undra över gällande VFU.

VFU-portföljen

VFU-portföljen är en digital arbetsportfölj i vilken du som student ser din VFU-placering, skriver dina individuella mål för din egen professionsutveckling och dokumenterar övriga uppgifter som hör till kursen.

Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen

Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer Dataskyddsförordningen som bl.a. innebär att du måste värna om den registrerades personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna.