Student

Student och VFU-handledare i samtal

Viktig information inför, under och efter dina VFU-kurser

Här har vi sammanfattat vad du bör tänka på eller kanske undrar över inför, under och efter du ska genomföra verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Personuppgiftslagen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen

Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer personuppgiftslagen som bl.a. innebär att du inte får kränka någons personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna.