Du som är lärarstudent måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats, www.polisen.se. Det tar ca en månad att få hem det. Utdraget ska du överlämna till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Det är rektorn i verksamheten som avgör om du kan tas emot, inte universitetet.

VIKTIGT!

Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra VFU och det kan innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen. Det är du själv som har ansvar för att lämna in ett giltigt registerutdrag, högst ett år gammalt till rektorn (eller motsvarande) där du ska genomföra din VFU.

Har du ytterligare frågor om registerkontroll? Ladda ner: Informationsskrift på Skolverkets webbplats