Övningsskolor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. Student
  6. Övningsskolor
Övningsskolor

Stockholms universitet var först med särskilda övningsskolor

Stockholms universitet startade våren 2012, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, ett övningsskoleprojekt där fokus var att stärka den verksamhetsförlagda verksamheten (VFU) i vissa utvalda förskolor och skolor. Syftet var att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärarstudenterna under deras VFU och därmed höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling.