Här tar Vicki Ljung, lokalt ansvarig för Övningsskolprojektet på Bäckahagens skolan, XXXX och VFU-kursläraren Ingegerd Ekendahl från Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Stockholms Universitet, emot sin skylt som visar att de är en skola som ingår i Stockholms universitets Övningsskoleprojekt.
Här tar Vicki Ljung, lokalt ansvarig för Övningsskolprojektet på Bäckahagens skolan och dess rektor Sabine Albertson och VFU-kursläraren Ingegerd Ekendahl från Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Stockholms Universitet, emot sin skylt som visar att de är en skola som ingår i Stockholms universitets Övningsskoleprojekt.

Skolorna har fortsatt ett nära och intensivt  samarbete med Stockholms universitet, ca 400 studenter har haft sina VFU-kurser på övningsskolorna under hösten. Planering pågår inför den långa VFU-perioden för att den ska organiseras på bästa sätt med många studenter på skolorna samtidigt. Några skolor planerar att lägga in extra studentseminarier under den perioden.

Projektets erfarenheter sprids både internt och inom kommunernas skolor och förskolor, till andra kommuner och  lärosäten i Sverige. Flera av skolorna har tagit emot studiebesökare från bland annat Göteborg, Malmö, Halmstad, Helsingborg och Karlstad. Det är företrädare från universitet/högskolor och kommuner som besöker projektets skolor och Stockholms universitet. Vi får mycket positiv återkoppling och det är berikande att titta på det vi gör genom andras glasögon.

Doris Undin, VFU-ansvarig på Knutbyskolan, tar emot skolans skylt.
Doris Undin, VFU-ansvarig på Knutbyskolan, tar emot skolans skylt.

Vi ser fram emot ett fortsatt positivt arbete 2015 och hoppas på en snar utökning av övningsskolor.

 

 

 

 

 

Text: Cecilia Netje, projektledare övningsskolor och VFU-ansvarig (region Stockholm), CeHum, centrum för de humanistiska ämnenas didaktik.