De nya skolorna/förskolorna skriver handlingsplaner för VFU, planerar för ” introduktion i VFU-bedömningsmodellen” (flera har hunnit genomföra de två halvdagarna lokalt på skolorna/-förskolorna), handledarutbildningar är planerade för start till hösten (några smygstartar innan sommarsemestern), möten och planering inför höstens aktiviteter tillsammans med universitetets VFU-lärare har hållits.

 

Arbetet i de "gamla" övningsskolorna pågår för fullt

Skarpnäcks skola i Kärrtorp är en särskilt utvald övningsskola sedan höstterminen 2012.
Skarpnäcks skola i Kärrtorp är en särskilt utvald övningsskola sedan höstterminen 2012.

I de 11 ”gamla” övningsskolorna/-förskolorna, som startade upp 2012, råder det full aktivitet, många studenter och handledare samverkar intensivt, intressanta professionsutvecklande seminarier hålls för studenterna och fördjupande handledarseminarier äger rum tillsammans med universitetets VFU-lärare och handlar t.ex om bedömning/graderade betyg i VFU-kurs och hur hanterar man ”svåra samtal”.

Studiebesök från Finland

I april gjorde den finska övningsskolefederationen ett tvådagarsbesök i Stockholm. Läs hela artikeln om deras besök här.

Studiebesök från Karlstad universitet och samverkande kommuner

I Karlstad har man startat en försöksverksamhet med övningsskolor inom grundlärarprogrammen F-3 och 4-6. Under maj månad besökte tolv stycken universitetslärare från Karlstad samt tre utbildningsledare från samverkande kommuner, Stockholm under två dagar. De besökte två av våra övningsskolor under dessa dagar, Trädgårdsstadsskolan i Tullinge/Botkyrka, där rektor Anne Bolmgren, VFU-ansvarig Ann Lundberg och universitetets Lars Forsberg stod för värdskapet. Under dag två besöktes Knutbyskolan i Rinkeby/Kista, där rektor Lena Hellström, VFU-ansvariga Doris Undin och Aho Alp samt universitetets VFU-lärare Eva Anderberg tog emot gruppen. De fick under sina besök presentationer från skolledning, VFU-ansvarig, universitetets VFU-lärare som är kopplad till skolan, handledare, studenter och elever. Karlstadbesökarna uttryckte stor tacksamhet över skolornas fantastiska mottagande och att de fick många värdefulla erfarenheter att bära med sig hem.

 

Text: Cecilia Netje, projektledare för övningsskoleprojektet