Anna Furu går Lärarprogrammet med inriktning mot äldre åldrar med engelska och svenska som andraspråk. Hon har studerat engelska, svenska som andraspråk ämnesdidaktik och pedagogik vid Engelska institutionen, Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för pedagogik och didaktik. Nu återstår ett år av studierna tills hon är examinerad lärare. Hon är en person som älskar att resa och uppleva andra kulturer, efter gymnasiet reste hon t ex runt i Afrika under två månader. Det var också därför hon valde att göra sin VFU-period utomlands.

Möttes av stor gästfrihet

För de studenter som vill göra VFU utomlands är det upp till dem att själva hitta en

Anna Furu, sittandes längst fram till höger, tillsammans med
Anna (längst fram till höger) tillsammans med elever och lärare efter en idrottslektion där de har paddlat maorisk kanot, s.k. "Waka Ama".

VFU-placering. Anna hittade och kontaktade skolorna i Nya Zeeland med hjälp av en kompis hon har här i Sverige som själv är från landet ”down under”. Hon fick uppleva två ganska olika skolor: en maorisk skola, Te Kura Kaupapa Maori o Ngati Kahungunu o te Wairoa, där man bara talade maoriska förutom på engelsklektionerna,, och en ”vanlig” skola, Hastings Intermediate School, som utvecklats snabbt på kort tid och blivit en välrenommerad skola. Båda skolorna ligger i regionen Hawkes Bay i östra delen av nordön. Båda skolor var lika välkomnande och gästfriheten var stor - hon fick till exempel bo hemma hos vice rektorn i den maoriska skolan och hemma hos en lärare i den andra skolan.

Välkomstceremoni ”Pōwhirii” för Anna på hennes första VFU-dag på skolan maorisk skola, Te Kura Kaupapa Maori o Ngati Kahungunu o te Wairoa. Foto: Anna Furu.
Välkomstceremoni ”Pōwhirii” för Anna på hennes första VFU-dag i den maoriska skolan, Te Kura Kaupapa Maori o Ngati Kahungunu o te Wairoa. Foto: Anna Furu.

- Det var väldigt intressant att få en djupare inblick i den maoriska kulturen. Men det bästa med den här upplevelsen var dock att få en inblick i ett annat skolsystem och att få se lärarrollen på ett annat sätt ur ett annat perspektiv, förklarar Anna.

Och på frågan vilken som var den största skillnaden mellan att göra VFU här mot den hon gjort tidigare hemma i Sverige, svarar hon:

- Den största skillnaden från VFU:n i Sverige var den naturliga auktoritet som lärarna utstrålade. Här i Sverige är vi lärare ständigt ifrågasatta och har våra händer “bakbundna” vilket gör oss mer osäkra som ledare. I de skolor jag besökte ifrågasattes inte lärarnas ledarskap, vilket resulterade i ett tydligare ledarskap och därmed ett tryggare och lugnare klassrumsklimat. Där har vi mycket att lära tycker jag.

Skillnaden mellan att göra VFU utomlands och i Sverige

I båda skolorna höll hon några egna lektioner och berättade då främst om Sverige, som

Förskoleeleverna har uppvisning av ”Kapa Haka”, en traditionell maorisk dans. Foto: Anna Furu.
Förskoleeleverna har uppvisning av ”Kapa Haka”, en traditionell maorisk dans. Foto: Anna Furu.

barnen var nyfikna på. Hon berättade om svenska traditioner och eleverna var nyfikna på svenskt godis. När hon lärde dem några standardfraser fascinerades de över ordet “tack” som de tyckte lät kul.

VFU:n gick ut på att observera och analysera lektioner med lärarledd undervisning. På den maoriska skolan observerade Anna endast engelsklektionerna. Här jobbade eleverna fokuserat med läsårets sista uppgifter. På Hastings Intermediate valde hon att observera ett flertal olika lektioner och lärare. Här pågick intensiva förberedelser inför skolmarknaden där eleverna skulle sälja egentillverkade produkter. Anna imponerades över elevernas kreativitet och engagemang. En grupp elever sydde t.ex. Smartphone-fodral, andra bakade kakor, några gjorde tavlor där de smälte färgkritor med hårfön. Eftersom Anna är intresserad av genrepedagogik lade hon även en hel del tid på att studera skolornas undervisningsmaterial. Hon fann det givande att se det stora utbud av genrebaserad litteracitetsundervisning som där fanns att tillgå, och hon tror att det finns mycket som svenska språklärare kan lära av där.

Råd och tips för dem som är intresserade av att göra VFU utomlands

Annas råd och tips till dem som vill göra VFU utomlands är att man får vara beredd på att processen tar tid och en del energi innan man kommit iväg utomlands. Man ska vara i mitten av sin VFU – inte i början. Det är smart att gå via personliga kontakter för att hitta VFU-placering och boende. För Anna var Suk-hi Cho, internationell koordinator på Institutionen för språkdidaktik (ISD), till stor hjälp. Hon vägledde Anna genom att informera och inspirera vad gällde möjligheten att göra VFU utomlands med reseförsäkringen Student UT via Kammarkollegiet. Reseförsäkringen gäller då studenten är registrerad på kurs vilket är fallet för VFU eller om man åker ut som utbytesstudent. Suk-hi hjälpte även med de administrativa uppgifterna såsom de formella kontakterna med de båda skolorna, Dessutom delade hon med sig av sin kunskap och erfarenhet av studier i “down under”, vilket Anna upplevde var till stor hjälp inför resan.

Internationell anda på Institutionen för språkdidaktik

Anna berättar att hon tycker att det finns en internationell anda på Institutionen för språkdidaktik som återspeglas i bland annat internationella influenser i didaktiken – exempelvis genrepedagogiken, som Anna fått ta del av bl.a. Via Olle Fritzell och Lisa Gannå – och i den entusiasm och hjälpsamhet som hon har fått från många av personalen vid institutionen. Något som också underlättat arbetet innan hon kom iväg till Nya Zeeland.

Det långsiktiga målet är att undervisa i engelska i utvecklingsländer

Den här resan har gett mersmak som så många andra resor gjort tidigare för Anna. Det långsiktiga målet är att undervisa i engelska i utvecklingsländer som ett led i s.k. empowerment, som kan översättas med ”egenmakt”, och syftar till att stärka och mobilisera socialt utsatta individers och gruppers egna resurser för att förändra sin livssituation. Och med dessa långsiktiga drömmar summerar Suk-hi sitt arbete som internationell koordinator på heltid med Annas framtidsdrömmar:

- Jag har ett oerhört positivt arbete och får ta emot entusiasm och engagemang från både studenter och kurslärare. Vi är alla beroende av varandra i världen, vi ser och upplever saker på olika sätt därför är det viktigt att vi träffas och lär känna varandra.