Vi får många frågor vad som gäller för lärarstudenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolor. Här har vi sammanställt några frågor och svar:

Vad gör jag nu när jag inte kan genomföra min VFU?

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av coronaviruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till VFU-kursansvarig person vid din institution, med kopia till din VFU-handledare. Detta är mycket viktigt då det är din institution som beslutar om avsteg från exempelvis obligatorisk närvaro eller examinationer. Kontakta din VFU-kursansvariga om du vill veta mer om detta. 

Får jag göra VFU:n senare?

Det är i dagsläget inte aktuellt att skjuta upp VFU:n: Det rör sig om så stora volymer av lärarstudenter som berörs, att det blir praktiskt omöjligt. Under rådande samhällkris tvingas vi alla till stora förändringar och inskränkningar på många områden.

Hur ska jag då kunna ta ut min examen och få den viktiga arbetslivserfarenheten som VFU ger?

  • Om din VFU-skola ger undervisning på distans, kan du delta i förberedandet och genomförandet av distansundervisningen tillsammans med din VFU-handledare.
  • Om du själv insjuknar, eller måste vara hemma för att vårda någon annan, så får situationen anpassas efter det. Det viktiga är att du håller mailkontakt med din kursansvariga, och tillsammans med din VFU-handledare dokumenterar vad som sker, och vilka lösningar som ni hittar tillsammans.

Får jag behålla min CSN ersättning?

Läs vad som gäller på CSN:s webbsidor (längst ned på sidan under "Frågor och svar").

Mer information

Läs mer information här "Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset"

 

Slutligen, det är universitetets absoluta intention att lärarstudenterna ska kunna ta sina examina. Som universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding skriver på sin blogg:

Situationen är extraordinär och ställer stora krav på oss alla. Ingen av oss vet hur länge krisen kommer att vara. Det krävs uthållighet och gott omdöme av oss alla – och omsorg om varandra.