Malin Svensson jobbar som lärare för yngre åldrar på Gräsåkers förskola på Ekerö. I november avslutar hon en handledarutbildning vid Stockholms universitet som både hon och hennes kurskamrater är mycket nöjda med.
Malin Svensson jobbar som lärare för yngre åldrar på Gräsåkers förskola på Ekerö. I november avslutar hon en handledarutbildning vid Stockholms universitet som både hon och hennes kurskamrater är mycket nöjda med.

Malin Svensson jobbar som lärare för yngre åldrar på Gräsåkers förskola på Ekerö, där cirka 110 barn i åldrarna 1-5 år går på sammanlagt sex avdelningar. Förutom att fungera som pedagogisk utvecklingsledare för sin arbetsgrupp så tar hon som VFU-handledare emot lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU), ett arbete som hon uppskattar mycket.

Att vara VFU-handledare åt lärarstudenter ger massor, förklarar Malin. Förutom att hon tycker det är roligt att dela med sig av sin yrkeserfarenhet så uppskattar hon att studenterna ifrågasätter vad hon gör och på vilket sätt hon gör olika saker.

- Det är lärorikt och jag får många insikter hur jag själv fungerar som lärare, förklarar hon. Dessutom får hon och hela hennes arbetslag ta del av de senaste teorierna, forskningen och vad som händer just nu kring lärarutbildningarna. Hon uppskattar också de pedagogiska diskussionerna som uppstår med studenterna som kommer in i verksamheten med nya friska ögon.

VFU:n en viktig del av lärarutbildningen idag

Malin examinerades som förskollärare 2009 från Stockholms universitet. På den tiden upplevde hon att VFU inte hade så hög prioritet och värde som hon upplever att den har idag. Idag är studenterna till exempel med i alla olika moment under dagen, något som inte hon var under sin utbildning. Malin berättar att lärarstudenterna som hon handleder ofta förvånas över hur många olika delar som ingår i yrket.'

Malin tycker det är bra att första VFU:n kommer tidigt i utbildningen så att man som student verkligen får en inblick i vad man gett sig in på.

Handledarutbildning på hemmaplan

Sedan januari 2013 har Malin gått en handledarutbildning (7,5 hp) som Stockholms universitet ansvarar för. Hon och hennes 19 kurskamrater, som alla är från olika skolor och förskolor i kommunen, träffas en gång i månaden på Ekerö dit två kurslärare från Stockholms universitet kommer. Utbildningen slutar i mitten av november och Malin jobbar nu med den andra och sista skriftliga inlämningsuppgiften ”Min handledarfilosofi” där hon beskriver sig som handledare, vad hon tycker är viktigt i handledaruppdraget kopplat till det hon har lärt sig under kursen.  I kursens första (av totalt två) inlämningsuppgift om den egna praktiska yrkesfilosofin fick hon fördjupa sig i vilka metoder hon själv använder sig av i sitt dagliga förskolearbete.

Utvecklande och lärorikt med handledarutbildningen

Malin är mycket positiv till handledarutbildningen. Hon berättar att hon fått flera bra verktyg att använda sig av, bland annat i samtalsteknik, som är till god hjälp vid handledarsamtal med lärarstudenterna, men även i samtal med förskolebarnens föräldrar och även med kollegor. Hon har också kommit till insikt om hur viktigt det är att ha planerade handledarsamtal och att kunna ställa rätt slags frågor till lärarstudenterna så att de själva får utvecklas på sitt eget sätt, det vill säga inte styra dem i någon riktning.

Under kursens gång har hon och kurskamraterna fått reflektera djupare över vilka metoder de väljer att använda sig av i sin yrkesövning och de har fått fundera över sina tankar och värderingar, något som känts väldigt utvecklande och lärorikt. Dessutom har gruppen haft bra diskussioner eftersom de jobbar i samma verklighet och Malin tycker också att kurslitteraturen varit intressant och att hon kan applicera innehållet i sin arbetsvardag.

Nu när handledarutbildningen börjar lida mot sitt slut så känner hon och resten av kursdeltagarna sig ivriga att få en uppföljning, redan nästa termin – ett ganska gott betyg för den här handledarutbildningen!

 

Kurser speciellt framtagna för dem som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna

Stockholms universitet erbjuder kurser speciellt framtagna för dem som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Kursdeltagaren ges möjlighet att utveckla sin förmåga att handleda och ges en fördjupad kunskap i handledande samtal, hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling och hur man kan bedöma yrkeskunnande.
För mer information se här. Välkommen med din ansökan!