Alternativ för uppsatsämnen:

  • Yngre barn i relation till läroplanen
  • Synligt lärande – barns insikt i sitt lärande
  • Hur kan vi arbeta med digitalisering i förskolan, könskillnader?
  • Små barngrupper

Kommunens förskolor kommer att vara tillgängliga för insamlande av material. Intresse för stipendiet anmäler man till Barn- och utbildningskontoret senast den 1 maj 2017.