De förväntade studieresultaten för VFU finns i respektive lärarprograms VFU-handbok.