Var gör du din VFU?

Din VFU är förlagd till en kommun eller en stadsdel i Stockholms län där samtliga skolformer, från förskola till gymnasium ska finnas. Du är oftast placerad i samma skola eller förskola under hela din utbildningstid. Genom att vara i en verksamhet under en längre tid har du möjlighet att följa både verksamheten och barnens utveckling på djupet. Läs mer om hur en VFU-placering går till här.

VFU inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kontakten med den svenska skolan är en central del av de utländska lärarnas vidareutbildning. Där får studenter använda sina tidigare erfarenheter och yrkeskunskaper samt få en insikt/kunskap i den svenska skolan eller förskolan. Läs mer om ULV och VFU här.

Speciallärare och specialpedagoger genomför verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

Du som utbildar dig till speciallärare eller specialpedagog har en form av VFU som kallas verksamhetsförlagda fältstudier (VFF). Läs mer om VFF här.

Yrkeslärare genomför sin VFU på gymnasieskolor eller inom vuxenutbildningen

Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och utveckla din yrkeslärarroll, utifrån din yrkeserfarenhet och tillsammans med de kunskaper som din utbildning gett dig. Läs mer om Yrkeslärarprogrammet här.

Ca 4 000 studenter genomför VFU varje år

Cirka 1000 skolor i 26 kommuner tar årligen emot ungefär 4 000 lärarstudenter från Stockholms universitet under deras VFU.

Samverkansavtal mellan kommunerna och lärosäten i Storstockholm

För att hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. Hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU ska gå till regleras i detta samverkansavtal mellan högskolan, andra lärarutbildningar som finns i regionen och kommunerna i Stockholms län. Med det  avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna vid länets högskolor och universitet. Samverkansavtalet.