Datorer och internetuppkoppling

Varje kommun har egna bestämmelser kring tillgång till datorer och internetuppkoppling för dig som är student. Din VFU-förskola/skola eller fritidshem informerar dig om vad som gäller.

Lunch

Lunch ingår normalt inte, men många skolor och förskolor erbjuder lunch till rabatterat pris eller kostnadsfri lunch i samband med pedagogisk måltid.