Handledning kan ske på olika sätt, såväl fortlöpande och i direkt anslutning till verksamheten som vid inplanerade samtal. Reflektion och samtal bidrar till en handledd bearbetning av dina erfarenheter av undervisning och arbete i verksamheten. Konkreta situationer problematiseras och analyseras ur olika perspektiv under handledningen. Handledningssamtalen och de insikter dessa leder fram till ska du dokumentera som ett verktyg för att synliggöra din kunskaps- och utvecklingsprocess. Denna dokumentation är en bra utgångspunkt för den självvärdering du ska skriva inför trepartssamtalen som ingår i den utbildning du studerar.

Vi rekommenderar minst en timme/vecka för ostört handledningssamtal där sista tillfället under perioden blir ett bedömningssamtal. Professionsutvecklingsmatrisen utgör ett stöd vid dessa samtal.