Inför VFU

 • Om du är ny lärarstudent - börja med att att se filmen: Om VFU
   
 • Läs igenom broschyren VFU-broschyr, Inför din första VFU, HT20.pdf (596 Kb) (finns även under Bifogade filer nedan).
 • VFU-placering. Läs hur en VFU-placering går till. Observera att du kommer att ha samma VFU-placering under hela din utbildning om det inte finns särskilda skäl finns för ett byte.
   
 • VFU-portföljen.  I den digitala VFU-portföljen kommer du att se vilken din VFU-placering kommer att bli. Vidare under utbildningens gång kommer du också att dokumentera ditt arbete och din utveckling i VFU-portföljen. Dokumentationen görs multimodalt med text, ljud, bild och film och följs av din VFU-handledare och universitetslärare.
   
 • Rätt kontaktuppgifter till dig?

  Glöm inte att kontrollera att vi har rätt postadress och e-postadress till dig. Kolla din studentmejl ofta - det är via den som institutionen, VFU-platsen och VFU-sekretariatet håller kontakt med dig.

 • Registerutdrag från polisen. Du måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra VFU och det kan innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen. Här hittar du blanketten för registerutdraget.
   
 • Kontakta din VFU-handledare omgående efter att du fått din placering för att komma överens om tid för planering. Du som redan har en placering sen tidigare bör kontakta din handledare i början av den termin du ska göra VFU.
   
 • Sekretess och tystnadsplikt. Läs på vad som gäller kring sekretess eftersom du som lärarstuderande har tystnadsplikt under VFU.
   
 • Studieuppehåll och återupptagande av studier. Läs vad som gäller vid studieuppehåll och återupptagande av studier.
   
 • Klädsel under VFU Eftersom VFU utförs på en arbetsplats utanför SU är det arbetsgivarens regler som gäller. Kontakta den kommun som du fått VFU-placering på om du vill dubbelkolla vilka regler som finns gällande t.ex klädsel eller personlig utsmyckning.

Under VFU

 • Arbetsmiljöfrågor. Finns det datorer och internetuppkoppling på din VFU-förskola/skola eller fritidshem? Ingår lunch under VFU?
   
 • Avbrott på VFU. Du har endast två tillfällen att bli godkänd på en VFU-kurs till skillnad från övriga universitetskurser. Detta innebär att om du inte slutför en påbörjad VFU-kurs eller blir underkänd så har du förbrukat ett av dessa två tillfällen. Mer information finns i VFU-kursplanen.
   
 • Försäkring vid skada under VFU. Du är försäkrad när du gör VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet.
   
 • Byte av VFU-placering. Vad gäller vid önskan om byte av kommun eller placering inom kommunen?
   
 • Handledning. Läs vad handledning under VFU innebär.
   
 • Trepartssamtal. Läs hur ett trepartssamtal genomförs.
   
 • VFU-kurs- och schemafrågor: Har du VFU-kurs- och schemafrågor kontakta då din programansvariga institution (förut kallad hemvist).
   
 • Närvaro. Läs vad som gäller kring din närvaro under VFU.
   
 • Vikariat. Vilka regler gäller kring vikariat?
   
 • VFU-portföljen. I den digitala VFU-portföljen kommer du att se vilken din VFU-placering kommer att bli. Vidare under utbildningens gång kommer du att dokumentera ditt arbete och din utveckling i portföljen. Dokumentationen görs multimodalt med text, ljud, bild och film. Din dokumentation kan följas av din VFU-handledare och universitetslärare.
   
 • Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen. Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen.

Efter VFU