VFU innebär heltidsstudier och ska genomföras i en sammanhängande period. Om du varit frånvarande enstaka dagar ska dessa tas igen, inom tre verksamhetsmånader efter kursens slut, i samråd med VFU-handledaren och VFU-kursläraren vid Stockholms universitet.

Vid flera dagars frånvaro måste du eventuellt gå om hela kursen - mer information om detta finns i din kursbeskrivning.