Examinationsformer och betyg framgår av kursplanen för respektive kurs. Betygskriterierna finns att läsa i kursbeskrivningen till kursen. Ofta finns en särskild kurshemsida på kursgivande institutions webbplats eller på Mondo. Du får mer information om kunskapskontroll och examination av kursen vid kursstart.