Du gör VFU på heltid. En tumregel är att du följer din handledares tider, under förutsättning att din handledare arbetar heltid. Annan tid får du annars tillbringa med utsedd ersättare för handledaren.

Frånvaro som går att komplettera enligt kursdokumentation ska tas igen inom tre verksamhetsmånader från avslutad VFU-kurs för att du ska kunna få betyg på VFU:n.