Vad är VFU?            

 • skolväsendets bidrag till utbildningen                 
 • aktivt deltagande i lärarens yrkespraktik
 • genomförs i ett skolsammanhang och som egen  kurs med förväntade studieresultat och ska därmed bedömas  

VFU– varför och hur då?

Att erfara och utveckla läraryrkets alla sidor genom att delta, utforska, observera, samtala, dokumentera, pröva, genomföra, undervisa, bedöma och utvärdera.

VFU-seminarium för lärarstudenter på Tensta gymnasium
VFU-seminarium för lärarstudenter på Tensta gymnasium.

 

VFU syftar till att utveckla studentens:

 • initiativförmåga
 • mångkulturell kompetens
 • förmåga att engagera, entusiasmera och motivera
 • förmåga att skapa ett öppet och stödjande arbetsklimat
 • med inlevelse och empati kunna möta och samspela med människor
 • vara uppmärksam i handling
 • hålla flera alternativ öppna
 • förmåga att konkretisera och strukturera ett innehåll på ett adekvat sätt

Tre centrala kunskapsområden är i fokus för denna professionsutveckling:

 • Mot en ökad analys- och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Mot en didaktisk kompetens
 • Mot ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap