Om du har haft studieuppehåll och planerar att återuppta dina studier nästa termin, ska du meddela detta till:

Gör detta i god tid, senast 15 april om du planerar att återuppta dina studier till höstterminen respektive 15 oktober om du planerar att återuppta studierna till vårterminen.