Inför denna planering ska du medföra ett skriftligt underlag som utgår ifrån kursens förväntade studieresultat och egna mål och förväntningar inför VFU. Med utgångspunkt i detta underlag ska du och din VFU-handledare tillsammans tydliggöra respektive förutsättningar, förväntningar och krav på varandra samt vad VFU-perioden ska innehålla.

En skriftlig plan för VFU-periodens innehåll och utformning upprättas. Handlingsplanen blir tydligare och underlättar kommunikationen mellan VFU-handledare och dig om den är skriftlig. Den ger då möjlighet till återkoppling.

I handlingsplanen ska följande ingå:

  • Schema för perioden - vi rekommenderar att du följer VFU-handledarens tider i möjligaste mån. Det är viktigt att schemat utgår från de förväntade studieresultaten och anpassas efter verksamheten samt dina förutsättningar och behov. Schemat ska spegla hela verksamheten, såväl tidsmässigt som innehållsmässigt. Inom ramen för heltidsstudier ingår att du får tid för förberedelse och efterarbete för de uppgifter du och VFU-handledare planerat att VFU-perioden ska innehålla. Detta arbete ska alltså ligga inom ramen för schemat.
     
  • I handledningsplanen ska tid för handledningssamtal ingå. Handledning bör ske på olika sätt, såväl fortlöpande som allt eftersom, i direkt anslutning till verksamheten som vid inplanerade samtal. Det är av yttersta vikt att du ges möjlighet till reflekterande samtal med din VFU-handledare och ett avslutande bedömningssamtal.