VFU-placering - så går det till

När du som är lärarstudenter vid Stockholms universitet ska tilldelas en VFU-placering sker det i följande ordning:

1. Senast två veckor in på terminsstart behöver du registrera dig på VFU I enligt instruktioner från institutionen.
     
2. Efter registrering sker en matchning till en VFU-placering i en kommun inom Stockholms län. Matchning utgår från tre kriterier:

 1. Program och ämnesinriktning
 2. Platstillgång
 3. Restid (beräknad efter din aktuella adress i Ladok) under förutsättning att det finns platstillgång

Hänsyn tas till din adress (som står i Ladok) när du placeras, men program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnade restiden.
     
3. När matchningen är klar ger VFU-samordnaren i kommunen en adekvat placering för din utbildning.
     
4. Din placering publiceras i VFU-portföljen. Du kommer att ha samma VFU-placering under hela din utbildning om det inte finns särskilda skäl för ett byte.

Det går inte att ordna VFU-placering på egen hand eller göra VFU utanför Stockholms län

VFU-placeringar regleras i ett särskilt avtal mellan universitetet och kommunerna i Stockholms län, och det är inte

En lärarstudent observerar två barns samspel. Fotograf Eva Dalin.
Lärarstudent observerar två barns samspel under en rast. Foto: Eva Dalin.

möjligt för dig som är lärarstudent att ordna VFU-placering på egen hand eller göra din VFU utanför Stockholms län. Det samverkansavtal som Stockholms universitet har gäller bara med kommuner inom Stockholms län. VFU handlar inte bara om att tillbringa en viss tid i en skola, det är även en kvalitetssäkringsfråga. Genom samverkansavtalet samverkar kommunerna, våra VFU-skolor och SU även när det gäller information om hur de förväntade studieresultaten för våra VFU-kurser ser ut, hur vårt VFU-bedömningssystem fungerar och handledarutbildningar. Denna samverkan finns inte med kommuner utanför Stockholms län.

VFU på din arbetsplats

Du får inte göra din VFU på en skola där du har en anställning. När du gör VFU är du under utbildning med rätt till handledning. Som anställd har du ensamt ansvar för elever och undervisning. En jävsituation kan uppstå om du samtidigt gör VFU och har en anställning. Handledaren ska kunna göra en objektiv bedömning av din prestation utifrån de förväntade studieresultaten.

Undantag från detta gäller: Yrkeslärarprogrammet och Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Särskilda skäl vid VFU-placering

 • Studenter med ett medicinskt intyg eller intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen kan tas i särskilt beaktande vid placering.
   
 • Om du har barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress (din adress i Ladok) ska du ändå ha möjlighet att hinna till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnet. Om så är fallet kan vi beräkna din restid från förskolan/fritidshemmet istället för från bostaden. Intyg från barn-/skolbarnomsorg som visar att barnet har en placering krävs. Ifyllbar PDF (öppnas helst i Explorer eller Chrome - om det inte fungerar så spara först ned PDF-filen och fyll sedan i blanketten):
  Intyg placering barnomsorg.pdf (53 Kb)

Intyg som styrker något av ovanstående skäl lämnas till VFU-sekretariatet senast två veckor efter terminsstart den termin du ska ha din första VFU. Intyget kan antingen:

 • scannas in och skickas till vfu@su.se
 • postas till VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Sista dag att lämna in ansökan om särskilda skäl är den 16/9 för HT19!

Om du inte fått placering i VFU-portföljen

 

Frågor om placeringar och om VFU-porföljen besvaras av VFU-sekretariatet. I första hand via e-post, vfu@su.se, och i andra hand på tel 08-12 07 67 70.

Frågor kring placering

Om du har frågor om din befintliga placering, ska du i första hand kontakta din VFU-ansvariga person på förskolan eller skolan. Du kan också vända dig till VFU-samordnaren i den kommun/stadsdel du är placerad i. Om du är placerad i kommun, men inte vet vilken skola eller VFU-handledare du har är det VFU-samordnaren i kommunen som kan hjälpa dig med dessa ärenden.