För dig som vill göra din VFU-utomlands

 • Besök din programansvariga institutions webbplats för att kontrollera om VFU utomlands är möjligt inom ditt program och i så fall vilka villkor som gäller, t.ex. inom vilken VFU-kurs det är möjligt. Här är länkar till institutionernas webbsidor gällande VFU-utomlands: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).
 • Tänk på att vara ute i god tid! Vi rekommenderar att du bokar ett planeringsmöte med din internationella koordinator 1-2 terminer före din utlandsvistelse.
   
 • VFU utomlands kan du vanligtvis göra i mitten av ditt studieprogram, förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven för den VFU-kurs du planerar att göra utomlands.
   
 • Även om du gör din VFU utomlands så är du registrerad på VFU-kursen på din programansvariga institution. Detta innebär att du blir reseförsäkrad hos Kammarkollegiet via din institution.
   
 • Du får själv stå för resa och uppehälle. Du kan ansöka om merkostnadslån från CSN för resa, förutsatt att din VFU-kurs omfattar minst 7,5 hp. Du kan också söka ett stipendium genom från Folkskoleseminariets Minnesfond.

Ansökan för att göra VFU i utlandet

Ansökan görs på särskild blanketter, se information på respektive institutions webbplats. Dock ska alla ansökningarna lämnas in vid samma tidpunkter:

 • senast 15 mars inför höstterminen
 • senast 15 september inför vårterminen

Förbered dig för din utlandsvistelse genom att vara fadder till en utbytesstudent

Samordningsinstitutionerna för lärarutbildningarna tar emot ett 40-tal utbytesstudenter från olika delar av världen varje år. Genom att engagera dig som fadder i mottagandet av utbytesstudenter, kan du knyta internationella kontakter, träna språk, få nya perspektiv på dina studier och skaffa dig viktiga meriter inför din egen utlandsvistelse. Ta kontakt med din institutions internationella koordinator så berättar de mer!