VFU sker alltid under handledning, där din VFU-handledare har det övergripande ansvaret. Som lärarstudent kan du inte göra VFU och samtidigt vikariera.