VFU-handledare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. VFU-handledare
Karin Gunnarsson kursansvarig lärare och studenter i kursen Fördjupningskurs i handledning.

Positiv respons på den nya fördjupade handledarkursen

Första omgången av den nya kursen Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen är i full gång.

Introduktion i VFU-bedömningsmodellen

Vid Stockholms universitet används en särskild modell för att bedöma lärarstudenterna under deras VFU-kurser. Du som är VFU-handledare behöver därför sätta dig in i den här modellen. Till din hjälp har vi tagit fram en introduktion i modellen som är uppdelad i två olika delar. I den första delen jobbar du och dina kollegor tillsammans på ”hemmaplan” med att se 13 stycken olika introduktionsfilmer som totalt är ca 17 minuter (varje film är runt 1 minut lång). Filmerna är indelade i 4 block och varje block har ett antal reflektionsfrågor bifogade som ni ni går igenom tillsammans. Den andra delen i introduktionen är ett gemensamt reflektionsseminarium/möte (också på hemmaplan) tillsammans med Stockholms universitet.

VFU-handledare

VFU-handledare - en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Handledarutbildning som gett mersmak

I november avslutade Malin Svensson en handledarutbildning vid Stockholms universitet som gett både henne och hennes kurskamrater värdefulla och användbara insikter om studenternas och den egna professionsutvecklingen.

KONTAKT

    Vilka regler gäller vid
    Läs Stockholm universitets VFU-nyhetsbrev

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube