VFU-handledare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. VFU-handledare
Karin Gunnarsson kursansvarig lärare och studenter i kursen Fördjupningskurs i handledning.

Positiv respons på den nya fördjupade handledarkursen

Första omgången av den nya kursen Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen är i full gång.

VFU-handledare

VFU-handledare - en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Malin Svensson lärare för yngre åldrar på Gräsåkers förskola på Ekerö

Handledarutbildning som gett mersmak

I november avslutade Malin Svensson en handledarutbildning vid Stockholms universitet som gett både henne och hennes kurskamrater värdefulla och användbara insikter om studenternas och den egna professionsutvecklingen.

KONTAKT

Gällande lärarutbildningarna from hösten 2001 tom våren 2011:
Lärarprogrammet för antagna HT-2001 till VT-2011

VFU-studierektorerna på respektive programansvarig institution:
VFU-studierektorerna på respektive programansvarig institution

Frågor kring placeringar besvaras av VFU-sekretariatet:
VFU-sekretariatet

Se de 13 introduktionsfilmerna i VFU-bedömningsmodellen
    Läs Stockholm universitets VFU-nyhetsbrev

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube