Se filmerna här:
 

Film 1: VFU-perioderna

 

 

 

Film 2: VFU-placering

 

 

 

Film 3: Förväntade studieresultat i VFU

 

 

 

Reflektionsfrågor som hör till block 1:

  1. Tolka och diskutera vilka studentbeteenden som skulle kunna motsvara, inte motsvara, respektive uppfylla de förväntade studieresultaten i hög grad för en VFU-kurs du/ni skulle kunna komma att handleda.
     
  2. Hur skulle man kunna dela in de förväntade studieresultaten i grupper? Titta på de förväntade studieresultaten i alla VFU-kurser som är aktuella för dig att handleda. Ser du några "ämnen" som återkommer i alla kurser? Tillkommer några ämnen?
     
  3. När du granskar de förväntade studieresultaten i de olika VFU-kurserna, kan du då se någon tydlig progression, inte bara i det att det tillkommer nya delar, utan också i hur studentens olika förmågor beskrivs?

Obs! Reflektionsfrågorna ligger sparade i en PDF-fil med plats för anteckningar - du hittar det nedan under "Bifogade filer".

Gå vidare till filmerna och reflektionsfrågorna i block 2.

Tillbaks till första sidan "Introduktion i VFU-bedömningsmodellen"