Se filmerna här:

Film 1: Handlingsplanen

 

 

Film 2: Individuella mål

 

 

 

Film 3: Handledningssamtalet och professionsutvecklingsmatriserna

 

 

 

Reflektionsfrågor till block nr 2

  1. Vad behöver man mellan handledare och student komma överens om innan VFU-perioden börjar?
  2. Hur skulle ett riktigt bra individuellt mål kunna se ut?
  3. Hur kan man använda professionsutvecklingsmatrisen med dess delar eller huvudtankar i handledningssamtalen? Vad kan behöva kompletteras? Finns det risker eller fallgropar att undvika i användningen av dessa matriser? Kan man eventuellt komplettera med någon egen modell som kan ge struktur åt handledningssamtalen?

Obs! Reflektionsfrågorna ligger sparade i en PDF-fil med plats för anteckningar - du hittar det nedan under "Bifogade filer".

Gå vidare till filmerna och reflektionsfrågorna i block 3.

Tillbaks till första sidan "Introduktion i VFU-bedömningsmodellen"