Se filmerna här:

Film 1: VFU-portföljen

 

 

Film 2: Lektionsplanen (eller motsvarande)

 

 

Film 3: Självvärderingen

 

 

Reflektionsfrågor till block nr 3

  1. Vad är rimligt att kräva att en lektions- eller verksamhetsplan ska innehålla?
  2. Hur kan man hjälpa en student att få till en självvärdering som verkligen är användbar; som verkligen säger något om studentens professionsutveckling och som minimerar det intetsägande?

Obs! Reflektionsfrågorna ligger sparade i en PDF-fil med plats för anteckningar - du hittar det nedan under "Bifogade filer".

Gå vidare till filmerna och reflektionsfrågorna i block 4.

Tillbaks till första sidan "Introduktion i VFU-bedömningsmodellen"