Se filmerna här:

Film 1: Trepartssamtalet

 

 

Film 2: VFU-rapporten

 

 

Film 3: Reflektion

 

 

Reflektionsfrågor till block nr 4:

  1. Vilken är en rimlig rollfördelning i trepartssamtalet? Vem kan förväntas bidra med vad?
  2. Vad bör tas upp under trepartssamtalet och var bör fokus ligga?
  3. Vad bör underkännas i de olika VFU-kurserna och varför?

Obs! Reflektionsfrågorna ligger sparade i en PDF-fil med plats för anteckningar - du hittar det nedan under "Bifogade filer".

Dags för att anmäla dig till ett reflektionsseminarium vid Stockholms universitet!

Ni har nu informerat er om de viktigaste delarna i den VFU-bedömningsmodell som gäller studenter vid Stockholms universitet. Förhoppningsvis har ni hunnit reflektera över modellens olika delar genom de reflektionsfrågor som finns bifogat till filmerna.

Den sista delen av den här introduktionen är ett seminarium som är förlagt till Stockholms universitets lokaler, och där är det tänkt att de frågor som rör VFU och VFU-bedömningsmodellen kan fördjupas och redas ut. Syftet med det mötet är att utbyta erfarenheter, identifiera svårigheter, klara ut tolkningar och fördjupa diskussionen om VFU i allmänhet.

Glöm inte att ta med era anteckningar, frågor och insikter från dessa introducerande delar ni arbetat med i del 1, till det uppföljande seminariet!

Se seminarietiderna här.