Se filmerna här:

Film 1: Trepartssamtalet

 

 

Film 2: VFU-rapporten

 

 

Film 3: Reflektion

 

 

Reflektionsfrågor till block nr 4:

  1. Vilken är en rimlig rollfördelning i trepartssamtalet? Vem kan förväntas bidra med vad?
  2. Vad bör tas upp under trepartssamtalet och var bör fokus ligga?
  3. Vad bör underkännas i de olika VFU-kurserna och varför?

Obs! Reflektionsfrågorna ligger sparade i en PDF-fil med plats för anteckningar - du hittar det nedan under "Bifogade filer".

Dags för att boka ett reflektionsseminarium tillsammans med Stockholms universitet

Du/ni har nu sett alla 13 introduktionsfilmer och informerat er om de viktigaste delarna i VFU-bedömningsmodellen. Förhoppningsvis har ni hunnit reflektera över modellens olika delar genom de reflektionsfrågor som finns bifogat till filmerna. Det är nu dags för den sista delen i den här introduktionen – att boka ett reflektionsseminarie med Stockholms universitet.

Vid det här mötet/reflektionsseminarium är det tänkt att de frågor som rör VFU och VFU-bedömningsmodellen kan fördjupas och redas ut. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, identifiera svårigheter, klara ut tolkningar och fördjupa diskussionen om VFU i allmänhet. Obs!! Glöm inte att ta med era anteckningar, frågor och insikter som ni har arbetat med i del 1, till mötet!

Se kontaktuppgifterna till Stockholms universitet här.

Tillbaks till första sidan "Introduktion i VFU-bedömningsmodellen"