Vid detta reflektionsseminarium ska de frågor som rör VFU och VFU-bedömningsmodellen fördjupas och diskuteras. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, identifiera svårigheter och klara ut tolkningar om VFU i allmänhet.

Vid anmälan till och deltagande vid seminariet är det därför ett krav att enskilt eller i grupp inkomma med tre till fem frågor, problem eller oklarheter som identifierats i Steg 1. Introduktionsfilmer i VFU-bedömningsmodellen. Dessa frågor mailas till den institution där seminariet hålls på e-postadressen nedan eller till ansvarig universitetslärare senast fem dagar innan seminariet. I samband med den nya klustermodellen planerar vi en omorganisering av introduktionsseminarierna.

VFU-introduktion del 2, den 20 april 2020

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik ger VFU-introduktion del 2, den 20 april, kl . 15.00 – 18.00, sal P325. Karta för att hitta till dem: https://www.su.se/hsd/om-oss/hitta-till-oss

Anmälan

Anmäl dig till: handledarkurs@hsd.su.se med namn, skola och ”nivå” (t.ex. årskurs 4-6 eller gymnasiet).