I den första delen jobbar du och dina kollegor tillsammans på ”hemmaplan” med att se 13 stycken olika introduktionsfilmer som totalt är ca 17 minuter (varje film är runt 1 minut lång). Filmerna är indelade i 4 block och varje block har ett antal reflektionsfrågor bifogade som ni ni går igenom tillsammans. Den andra delen i introduktionen är ett gemensamt reflektionsseminarium/möte (också på hemmaplan) tillsammans med en representant från Stockholms universitet.

Del 1 - Filmer och diskussioner

Totalt är de 13 filmerna ca 17 minuter långa - varje film är runt 1 minut lång.

Innan ni sätter igång med arbetet i del 1 vill vi be er att tänka på följande saker:

Utse en ansvarig

När ni organiserar ett gemensamt arbete kring materialet i del 1 av introduktionen är det bra om en ansvarig för genomförandet utses, till exempel förskolans eller skolans VFU-ansvarige. En sådan ansvarig behöver inte själv kunna besvara alla frågor om VFU utan det handlar bara om att organisera arbetet med filmerna och frågorna.

Målet med förträffarna är:

  • Att deltagarna är informerade om vad de olika delarna i VFU-bedömningsmodellen innebär.
  • Att de har med sig reflektioner och frågor till seminarium 2.

Planera antal träffar

Bestäm hur många träffar ni ska ha. Man kan ha ett längre pass om kanske tre timmar, eller dela upp det i två pass, eller fyra kortare inslag vid olika tider. Det är beroende på vad som passar bäst för er och hur mycket tid ni vill lägga på reflektioner och diskussioner.

Ordna en lokal och skriv ut material

Ordna en lokal där man kan visa film och arbeta i grupper. Skriv gärna ut aktuell VFU-handbok på su.se/vfu/handbok och reflektionsfrågorna (de ligger som bifogade PDF-filer under varje filmblockssida) till varje deltagare.

Arbetsupplägg

Det enklaste sättet att arbeta med materialet är:

  • Se en film (i den numrerade ordningen nedan). Stanna upp efter filmen för eventuella frågor och klargöranden om vad som sas i filmen, och kanske för en jämförelse med vad som står i VFU-handboken.
  • När ni tillsammans sett de tre filmerna i ett block, kan ni sätta er i mindre grupper och arbeta med reflektionsfrågorna. Någon grupp kanske vill börja med att deltagarna tänker enskilt innan man sätter sig tillsammans.

Börja med att se den här inledande filmen (ca 1 min lång):

 

 

  1. Block 1. Ramar för VFU (3 filmer á ca 1 min vardera)

  2. Block 2. Början – inför VFU (3 filmer á ca 1 min vardera)

  3. Block 3. Under VFU (3 filmer á ca 1 min vardera)

  4. Block 4. Bedömningen av VFU (3 filmer á ca 1 min vardera)

Del 2 - Reflektionseminarium tillsammans med Stockholms universitet

Du/ni har nu sett alla 13 introduktionsfilmer och informerat er om de viktigaste delarna i VFU-bedömningsmodellen. Förhoppningsvis har ni hunnit reflektera över modellens olika delar genom de reflektionsfrågor som finns bifogat till filmerna. Det är nu dags för den sista delen i den här introduktionen – att boka ett reflektionsseminarium tillsammans med Stockholms universitet. Vid mötet klarar ni ut eventuella frågor och tolkningar, utbyter erfarenheter och för att fördjupar diskussionen om VFU och VFU-bedömningsmodellen. Det är viktigt att ni tar med anteckningarna från arbetet med reflektionsfrågorna till seminariet! Här hittar ni kontaktuppgifter för att boka ett gemensamt reflektionsseminarium tillsammans med representanter från Stockholm universitet.