Vid detta reflektionsseminarium ska de frågor som rör VFU och VFU-bedömningsmodellen fördjupas och diskuteras. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, identifiera svårigheter och klara ut tolkningar om VFU i allmänhet.

Vid anmälan till och deltagande vid seminariet är det därför ett krav att enskilt eller i grupp inkomma med tre till fem frågor, problem eller oklarheter som identifierats i Steg 1. Introduktionsfilmer i VFU-bedömningsmodellen. Dessa frågor mailas till den institution där seminariet hålls på e-postadressen nedan eller till ansvarig universitetslärare senast fem dagar innan seminariet. I samband med den nya klustermodellen planerar vi en omorganisering av introduktionsseminarierna.

Passa på att boka ett reflektionsseminarium tillsammans med Stockholms universitet nu under våren 2019:

Seminariet för Grundlärarprogrammet F-9 och Ämneslärarprogrammet kommer att hållas på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) den 4 april kl. 15-18. Välkommen in med din anmälan till e-post: handledarkurs@hsd.su.se

För information om reflektionsseminarium vid andra institutioner kontakta:

Grundlärarprogrammet F-9 och Ämneslärarprogrammet
Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se