Karin Gunnarsson är kursansvarig.
Karin Gunnarsson är kursansvarig.

Karin Gunnarsson, postdoktor i samhällskunskapsdidaktik, vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är kursansvarig.

- Vi är glada att nu kunna erbjuda den här fördjupade handledarkursen som har efterfrågats av många under en längre tid. Flera som har gått universitetets grundläggande handledarutbildning har, efter kursens slut, velat fortsätta fördjupa sig i de ämnesdidaktiska- och relationella frågorna. Det finns ett stort behov och sug för detta och nu är vi mycket glada över att kunna erbjuda en sådan utbildning berättar Karin.

Skolutveckling är huvudsyftet med kursen

Målsättningen med kursen är skolutveckling och en stärkt lärarutbildning. I kursen kommer teorier och forskning om ämnesdidaktik och handledning att vävas samman med exempel från deltagarnas arbete och verksamhet. Frågor såsom hur kan handledningen få ett tydligt ämnesdidaktiskt fokus? Hur skapa förutsättningar för lärande för såväl elever, lärarstudenter som verksamma lärare? Hur genomföra samtal som kan vara svåra och konfliktfyllda? är en del av de många frågor som kommer att behandlas under kursen.

Kursen syftar till att:

  • Stärka och fördjupa den didaktiska kompetensen hos yrkesverksamma lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter.
  • Stärka kvalitén i lärarutbildningen.
  • Skapa förutsättningar för kollegialt lärande, professions- och skolutveckling.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete i skolan. Kursen kommer att på lång sikt ingå i en Masterutbildning om man så vill.

Hur är kursen upplagd?

Kursen består av två delkurser. I delkurs ett behandlas ämnesdidaktiska- och bedömningsteoretiska perspektiv och i  delkurs två behandlas didaktiska perspektiv med inriktning mot handledningens relationella villkor och möjligheter.

Anmälan öppen tom 27 augusti

Det finns fortfarande platser kvar på kursen som startar den 28 augusti. Anmälan håller öppen tom 27 augusti och du ansöker via: www.antagning.se

  • Studietakt: 25%
  • Studietid: Dag/kväll
  • Studieform: Normal
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Särskild behörighet: Grundlärarexamen eller ämneslärarexamen samt kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp eller Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen, 7,5 hp.

För frågor kontakta

Karin Gunnarsson: karin.gunnarsson@hsd.su.se eller Cecilia Netje: cecilia.netje@hsd.su.se

Infoblad i PDF-format finns nedan under Bifogade filer.