Bilden visar första sidan på den här foldern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här laddar du ned Från novis till professionell, en professionsutvecklingsmatris..pdf (879 Kb)

Under Bifogade filer nedan ligger de tre progressionsmatriserna frilagda ur textdokumentet ovan i två olika format, ett i A3-format och ett i A4-fomat, skriv ut det som passar dig bäst!