För att jobba som VFU-handledare ska du ha behörighet för ämne och skolform samt genomgått introduktion i VFU-bedömning

Det är viktigt att du som VFU-handledare är behörig för ämne och skolform och har genomgått introduktion i VFU-bedömning. Önskvärt är också att du har gått eller går en av universitetets handledarutbildningar. Parternas mål är att alla handledare genomgår en poängsatt handledarutbildning om 7,5 hp (ur Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen).

Som VFU-handledare ska du: 

  • vara väl förtrogen med VFU-kursernas förväntade studieresultat för att tillsammans med lärarstudenten kunna planera och genomföra VFU-perioden på bästa sätt.
  • vara en reflektionspartner till lärarstudenten och ansvara för att handleda och handleda professionsutveckling.
  • ansvara för att vid VFU-kursens slut skriva ett utlåtande som underlag för bedömning.

Viktig information som kommer vara centralt för dig som VFU-handledare

Information om respektive utbildning finns under länkarna i den ljusblåa kontaktrutan här till höger. Där finns också beskrivning över utbildningens struktur och innehåll och hur kurserna i VFU är upplagda med innehåll, examination och annat som kommer vara centralt för dig som VFU-handledare.