Ett kluster är en organisatorisk plattform för att möjliggöra VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet. Vilka skolor och förskolor som ingår i ett kluster bestäms i dialog mellan universitetet, kommunerna och skolledare. Kluster kan alltså se olika ut och vara olika stora, men vad de har gemensamt är vissa kriterier och aktiviteter som genomförs inom klustret.

Klustret är inte en särskild plats utan en, företrädelsevis geografiskt avgränsad, samverkansenhet bestående av ett antal skolor eller förskolor i en kommun. Dialoger kommer att inledas med de kommuner som ingått i Stockholms universitets övningsskoleprojekt. Preliminärt beräknas modellen vara fullt utbyggd 2024.