VFU-projekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. VFU-projekt

Klar med uppföljningen av VFU-kursplaneutredningen

VFU-kursplaneutredningen har nu följts upp. Syftet har främst varit att granska om och hur de nya förväntade studieresultaten och examinationsformerna fungerar i praktiken.

VFU-kursplaneutredningsprojekt

Samordningsgruppen vid Stockholms universitet har under maj och juni 2013 fattat beslut om nya förväntade studieresultat och examinationsformer för VFU-kurserna inom 2011 års utbildningar, i enligthet med förslag som har framtagits av en övergripande VFU-kursplaneutredning som genomförts under våren 2013.

Se de 13 introduktionsfilmerna i VFU-bedömningsmodellen
Vilka regler gäller vid

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube