Exempel på information som förmedlas via VFU-portalen är: studenternas placering på skola och eventuellt handledare, skolornas kontaktuppgifter, förläggning av VFU-perioder och antal högskolepoäng. Varje kommun ser alla lärosätes studenter, som är placerade sin kommun, i samma vy. Lärosätena ser och hanterar endast de studenter som är placerade på sitt lärosäte.

Fördelar med en gemensam portal

  • Informationen kan delas mellan användarna
  • Informationen som visas är aktuell information från Ladok
  • Processer och rutiner kan samordnas mellan lärosätena och kommuner 

Logga in i VFU-portalen

Guider till VFU-portalen

Guider till VFU-portalen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp: