Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare samt de medstudenter som studenten bjuder in till sin VFU-portfölj. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla förmågan till självbedömning. Dokumentationen utgör också underlag för examination.

Guider till VFU-portföljen 2.0

Guider till VFU-portföljen 2.0 finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Instruktionsfilmer för VFU-portföljen 2.0

Se även instruktionsfilmer för VFU-portföljen.

De vanligaste frågor och svaren - VFU-handledare

Här följer de vanligaste frågor och svaren gällande VFU-portföljen 2.0 för VFU-handledare: FAQ - VFU-portföljen 2.0 - Handledare

VFU-portfölj HT11-HT16

I dagsläget går det inte att komma åt materialet i den gamla VFU-portföljen. Vi arbetar på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan när problemen har åtgärdats. Den gamla portföljen gäller endast studenter med VFU-kurser från HT11 t.o.m HT16.

LOGGA IN I VFU-PORTFÖLJEN 2.0. Används from VT17.