Din dokumentation kan följas av din VFU-handledare och universitetslärare samt de medstudenter som du bjuder in i VFU-portföljen. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja dig i att synliggöra ditt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla din förmåga till självbedömning. Din dokumentation utgör också underlag för examination.

Viktigt att tänka på i ditt arbete i VFU-portföljen

Viktigt att tänka på gällande arbetet i VFU-portföljen är att din dokumentation faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Du ska därför följa personuppgiftslagen som bland annat innebär att du inte får kränka någons personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Läs vidare här.

Ny VFU-portfölj 2.0

Från och med vårterminen 2017 lanseras en ny VFU-portfölj.

Guider till nya VFU-portföljen

Guider till VFU-portföljen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Arkiverad VFU-portfölj

För dig som har arbetat i den gamla VFU-portföljen finns det möjlighet att se ditt tidigare material, det går dock inte att publicera något nytt material i denna VFU-portfölj. Den här portföljen gäller för studenter med VFU-kurser från HT11 t.o.m HT16.

OBS! Går ej att logga in i gamla VFU-portföljen just nu (februari 2018)

I dagsläget går det inte att logga in i den gamla VFU-portföljen över huvud taget. Vi arbetar på en lösning.

LOGGA IN I VFU-PORTFÖLJEN 2.0. Används from VT17. Arkiverad VFU-portfölj för VFU-kursen t.o.m HT16