Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla förmågan till självbedömning. Dokumentationen utgör också underlag för examination.

Guider till VFU-portföljen

Guider till VFU-portföljen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Instruktionsfilmer för VFU-portföljen

Se instruktionsfilmer för VFU-portföljen.

Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen

Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer Dataskyddsförordningen som bl.a. innebär att du måste värna om den registrerades personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Läs vidare om Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen här.

VFU-portfölj HT11-HT16

Det går inte längre att komma åt materialet i den gamla VFU-portföljen. Den gamla portföljen gäller endast studenter med VFU-kurser från HT11 t.o.m HT16.

Logga in i VFU-portföljen