Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare samt de medstudenter som

VFU-student och VFU-handledare samtalar
VFU-student och VFU-handledare samtalar

studenten bjuder in till sin VFU-portfölj. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla förmågan till självbedömning. Dokumentationen utgör också underlag för examination.

Viktigt att tänka på i ditt arbete i VFU-portföljen

Viktigt att tänka på gällande arbetet i VFU-portföljen är att din dokumentation faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Du ska därför följa personuppgiftslagen som bland annat innebär att du inte får kränka någons personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Läs vidare här.

Guider till VFU-portföljen 2.0

Guider till VFU-portföljen 2.0 finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Instruktionsfilmer för VFU-portföljen 2.0

Se även instruktionsfilmer för VFU-portföljen.

De vanligaste frågor och svaren - VFU-handledare

Här följer de vanligaste frågor och svaren gällande VFU-portföljen 2.0 för VFU-handledare: FAQ - VFU-portföljen 2.0 - Handledare

VFU-portfölj HT11-HT16

I dagsläget går det inte att komma åt materialet i den gamla VFU-portföljen. Vi arbetar på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan när problemen har åtgärdats. Den gamla portföljen gäller endast studenter med VFU-kurser från HT11 t.o.m HT16.

LOGGA IN I VFU-PORTFÖLJEN 2.0. Används from VT17.