Instruktionsfilmer för handledare 

 

 

Instruktionsfilmer för studenter

Hur bjuder jag in min handledare till VFU-portföljen? (2.25 min)

 

 

Hur gör jag en bytesansökan i VFU-portföljen (2.22 min)