Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare samt de medstudenter som studenten bjuder in till sin VFU-portfölj. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla förmågan till självbedömning. Dokumentationen utgör också underlag för examination.

Guider till VFU-portföljen 2.0

Guider till VFU-portföljen 2.0 finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Hjälp med inloggning VFU-portföljen

Här får du hjälp med hur du loggar in i VFU-portföljen.

Instruktionsfilmer för VFU-portföljen 2.0

Se även instruktionsfilmer för VFU-portföljen.

De vanligaste frågor och svaren - VFU-handledare

Här följer de vanligaste frågor och svaren gällande VFU-portföljen 2.0 för VFU-handledare: FAQ - VFU-portföljen 2.0 - Handledare

Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen

Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer Dataskyddsförordningen som bl.a. innebär att du måste värna om den registrerades personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Läs vidare om Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen här.

VFU-portfölj HT11-HT16

I dagsläget går det inte att komma åt materialet i den gamla VFU-portföljen. Vi arbetar på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan när problemen har åtgärdats. Den gamla portföljen gäller endast studenter med VFU-kurser från HT11 t.o.m HT16.

LOGGA IN I VFU-PORTFÖLJEN 2.0.