Information för dig som är lärarstudent

I Stockholms läns kommuner och stadsdelar arbetar VFU-samordnare vars ansvar är VFU-placeringar och samordning av VFU-frågor. VFU-placeringar sker i fristående och kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. VFU-samordnarna har även täta kontakter med VFU-organisationen vid Stockholms universitet, främst med VFU-sekretariatet och de VFU-ansvariga vid de olika programansvariga institutionerna.

Till VFU-samordnarna vänder du dig om du har frågor gällande:

  • Byte av VFU-plats inom din kommun (observera att du inte kan ordna eller byta VFU-plats på egen hand)
  • Övriga VFU-frågor som inte kan lösas på förskola eller skolan

VFU-ansvariga på förskole-, fritidshem- och skolenhet

På varje förskole-, fritidshem- och skolenhet finns det VFU-ansvariga som tar emot lärarstudenter och  ansvarar för att samordna VFU-frågor på respektive enhet.

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare i kommuner och stadsdelar

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare i kommuner och stadsdelar hittar du i VFU-portföljen.

..............................................................................................................................................................................................

Information för dig som är VFU-samordnare i Stockholms län

Vid Stockholms universitet finns olika funktioner och enheter som ansvarar för VFU, där VFU-ansvariga vid hemvistinstitutionerna och VFU-sekretariatet har särskilt ansvar för kontakter med VFU-samordnare i olika frågor.

VFU-ansvariga vid Stockholms universitet

De VFU-ansvariga är Stockholms universitets kontaktpersoner gentemot kommuner och stadsdelar i de olika regionerna. De är också ansvariga för VFU:n vid sina respektive institutioner och de arbetar integrerat bland annat med universitetets VFU-kurslärare. De VFU-ansvariga bildar en arbetsgrupp som fungerar som ett forum där VFU-frågor koordineras inom universitetet och externt i samarbete med kommuner och stadsdelar.

VFU-nyhetsbrev

De VFU-ansvariga sammanställer ett nyhetsbrev till VFU-samordnarna i kommunerna och stadsdelarna och till VFU-handledarna ute i förskolorna, fritidshemmen och skolorna 1-2 ggr/termin. Läs de senaste breven här.

Kontaktuppgifter till de VFU-ansvariga vid Stockholms universitet

För kontaktuppgifter till de VFU-ansvariga, se kontaktrutan här till höger.

Kontakt med VFU-sekretariatet gällande studentplaceringar

I frågor som främst rör VFU-placeringar av lärarstudenter, var vänlig kontakta VFU-sekretariatet på Studentavdelningen.