Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med
inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia, religion och samhällskunskap och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning mot humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inklusive språk

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
E-post: eva.eliasson@edu.su.se