Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Camilla Gamrell, Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU med
inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Camilla Gamrell, Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: vfu@isd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia, religion och samhällskunskap och Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU med inriktning mot humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inklusive språk

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Yrkeslärarprogrammet

Eva Eliasson, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
E-post: eva.eliasson@edu.su.se